Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz

SanatlaKalAvcılar platformu olarak; yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamak ve bilimsel-sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla halkımıza hizmet etmek hedefimizdir.